कविताः “युवा”

२९ जनवरी २०२१

बलराम खडका

झण्डा दलका बोक्छौ तिमी युवा
सपना पूरा हुन्छ बोकाउनेको
स्वार्थ पूरा हुन्छ बोकाउनेको
रुदी हुन् नेपाल आमा ती स्वार्थमा
हजारौं शहिदका निरर्थक मृत्युमा
अमुल्य यो नरजिवन तिम्रो
छाडिदेउ बोक्न झण्डा दलका
छाडिदेउ बोक्न
नररगत चुस्ने ती ब्वासा, ती फ्याउराहरुलाइ
बग आफ्नै उद्द्येश्यमा
बग आफ्नै लक्ष्यमा
नेपाली माटो सिंचित होस् जुन उद्येश्यमा
नेपाल लम्कियोस द्रुतगतिमा जुन उद्येश्यमा
नेपाल चम्कियोस जुन लक्ष्यमा
नेपाली बढून अघि जुन लक्ष्यमा!

Leave a Reply